Transformatie

H²A geeft gebouwen een nieuwe toekomst. Wij zien hergebruik en restauratie als een solide basis voor een duurzaam gebouwde omgeving. Aanpassingen in het gebouw gebeuren met gevoel voor cultuurhistorische waarden en met kennis van het bouwambacht. Daarbij werken we nauw samen met monumentendeskundigen en adviseurs en baseren ons op bouwhistorische analyses. Tegelijkertijd willen we geen glazen stolp op het gebouw plaatsen en zoeken we naar de ruimte voor vernieuwing en toekomstig programma. H²A  geeft een gebouw weer toekomstwaarde met respect voor de oorspronkelijke architectonische kwaliteiten.

De Coehoornkazerne is een fors complex dat met beperkte middelen moest worden gerestaureerd om een totaal andere functie te huisvesten. Binnen die krappe kaders is een goede afweging gemaakt in hetgeen hersteld of vernieuwd is. Waar mogelijk is kwaliteit ingebracht in detaillering, zoals bij de trappartij, tegelijkertijd zijn latere wijzigingen gelaten waarmee niets is verstoord. Dit project is in 2013 genomineerd voor de Willem Diehlprijs. Uit het juryrapport: “Hoogte Twee Architecten heeft door ingenieuze keuzes en met minimale middelen een nieuwe standaard gezet: herbestemmen in crisistijd doe je zo! Im Beschränkung zeigt sich der Meister.”

Restauratie kazerne Arnhem