M-L-XL

H²A werkt op alle schaalniveaus als team, samen met de opdrachtgever en de technische adviseurs. Vanuit een duidelijke rolverdeling en met één gezamenlijke verantwoordelijkheid maken we een goed project. Dat vraagt om een flexibele houding en om een open inbreng van expertise. Wij werken in verschillende samenwerkingsvormen: van bouwteam-plus tot design & construct. Wij onderzoeken en verbeelden mogelijkheden. Met een heldere analyse als basis stimuleren wij de uitwisseling van ideeën en leggen onvermoede verbanden bloot. Indien mogelijk leggen wij contact met gebruikers om de gebouwenbeter te laten functioneren.

BIM. Wij werken onze ontwerpen sinds 2010 volledig uit in een Bouw Informatie Model (BIM). Alle informatie over het ontwerp is verwerkt in een 3D-model van het gebouw en de directe omgeving. Vanuit dit model worden niet alleen plattegronden, gevels, doorsneden en details gegenereerd maar ook meetstaten en zaken als bezonningsstudies. Door toe te werken naar een “as build” model worden potentiële problemen al voor de bouw gedetecteerd en geëlimineerd. Dit voorkomt onnodige faalkosten en tijdverlies. H²A werkt volgens de principes van openBIM; een interdisciplinaire samenwerking waarbij uitwisseling plaats vindt via de open IFC standaard en dus los staat van software en werkmethodiek. Iedere partij blijft verantwoordelijk voor zijn eigen model-onderdeel en het gezamenlijke model is opgebouwd uit de door de betrokken adviseurs geleverde onderdelen.

BIM IFC