Zuiderveld – ecodorp

Duurzame woongemeenschap

Scroll voor meer

De wens om in de Nijmeegse wijk Zuiderveld een ecologische woongemeenschap te huisvesten heeft dankzij een intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen, waarbij er ook buiten de eigen kaders en verantwoordelijkheden kon worden meegedacht, geresulteerd in een ogenschijnlijk eenvoudig plan. Op een plot dat oorspronkelijk gereserveerd was voor 32 (ééngezins) woningen zijn nu 46 woningen gesitueerd met gezamenlijke buitenruimte die de basis vormen voor een gemeenschapsleven waarbij verbinding, nabuurschap en delen centraal staan. De financiële ruimte die door dit compacte plan is gecreëerd wordt volledig ingezet ten behoeve van duurzaamheid en ecologie. Aannemer en Co-makers zijn uitgedaagd om mee te gaan in de verduurzaming van het standaard systeem, zowel wat betreft materiaalgebruik als wat betreft productie, montage en afwerking. Hierdoor overstijgt Ecodorp Zuiderveld de locatie en draagt het substantieel bij aan de verduurzaming van de bouwkolom. Naast 46 woningen is er een gemeenschapshuis met daarin ontmoetingsruimtes, trainingsruimtes en een grote gemeenschappelijke keuken. Ook is er in het Ecodorp ruimte gemaakt voor een logeerruimte, wasserette en een extra grote badkamer.

Opdrachtgever: Talis Woondiensten, CVEG, WBVG
Projectteam: ir. Peter Groot, Rudi Koster (MArch), Robbert Kleine Schaars, Ruben Broeze, Steve Swiggers
Aannemer: Trebbe
Oplevering: 2021
Fotografie: CVEG
Prijswinnaar: Duurzaamheidsprijs Nijmegen 2021