Menno van Coehoorn Kazerne

Restauratie/transformatie kazerne complex

Scroll voor meer

Legeringsgebouw. Het legeringsgebouw is het restant van de Menno van Coehoornkazerne, een grote infanterie-kazerne uit 1883-1885 in neoclassicistische stijl. De bewaard gebleven bebouwing is van architectuurhistorische waarde vanwege het bijzondere type, gaafheid van hoofdvorm en bijzondere vormgeving. (het enige bewaard gebleven voorbeeld van 19de eeuwse kazernebouw in Arnhem. Daarnaast is het van cultuurhistorische waarde vanwege de betekenis voor de Arnhemse militaire geschiedenis. Het gebouw is opgetrokken in een neoclassicistische stijl en verwijst door de streng symmetrische bouwmassa en de zware baksteenarchitectuur naar de 17de eeuwse vestingbouw.

Onderwijs. In 1967 is het complex overgedragen aan de gemeente Arnhem en is hoofdgebouw van de kazerne gesloopt. In 1974 is het legeringsgebouw verbouwd tot streekschool voor beroepsbegeleidend onderwijs. Tijdens die verbouwing zijn de kopgevels voorzien van noodtrappen en dakkapellen en zijn de oorspronkelijke houten schuiframen vervangen door stalen ramen.

Derde leven. De laatste jaren werd het gebouw niet meer als school gebruikt maar bij wijze van anti-kraak bewoont door enkele kunstenaars. Door de gedeeltelijke leegstand en het achterstallig onderhoud was de staat van het gebouw slecht te noemen.
In 2009 is het oude kazernegebouw gekocht door Volkshuisvesting Arnhem. Het complex is gerenoveerd/ gerestaureerd en herbestemd tot cultureel verzamelgebouw met dans- en theaterzalen, cursus-ateliers en kantoren. De verminkingen uit de jaren 70 zijn teniet gedaan; de kopgevels weer in ere hersteld en de stalen ramen vervangen door veelruits houten schuiframen. Ook de entreepartij heeft weer een monumentaal vormgegeven karakter. Het interieur is ontdaan van alle in-breidingen uit het verleden, de sanitaire voorzieningen gemoderniseerd en het gebouw is voorzien van een lift en inpandige vluchttrappen. Door deze ingrepen is de oorspronkelijke krachtige structuur van de kazerne weer ruimtelijk beleefbaar en is het complex begonnen aan een duurzaam derde leven.

Opdrachtgever: Volkshuisvesting Arnhem
Projectteam: ir. Peter Groot, Rudi Koster (MArch), Bart van den Hoven
Aannemer: Kreunen Bouw Zutphen
Adviseurs: Bartels Constructies Elst
Oplevering: 2011
Fotografie: Hoogte Twee Architecten Arnhem
Nominatie: Willem Diehlprijs 2013