Kolping

Renovatie en nieuwbouw Kolpingbuurt Nijmegen

Scroll voor meer

Hoogte Twee architecten heeft in een team met Hendriks Bouw en Ontwikkeling en Buro Waalbrug de tender voor de herstructurering van de Nijmeegse wijk De Kolping gewonnen. De Kolpingbuurt is een begrip in Nijmegen. Betrokken buurtbewoners staan voor hun wijk. Met behoud van de Kolping-ziel zijn 127 renovatie-, 115 sloop- en 99 nieuwbouwwoningen ter hand genomen. Daarbij was het belangrijkste uitgangspunt: bouwen voor de bewoners en mét de bewoners. De oorspronkelijke rust en helderheid van de jaren 50-buurt is als inspiratie gebruikt voor herstructurering. In het ontwerp verbinden we de vormgeving van de oude gerenoveerde woningen met de eigentijdse architectuur van de nieuwbouw. Herkenbare stijl kenmerken en nieuwe invloeden maken de wijk vertrouwd en klaar voor de toekomst. Met comfortabele nieuwbouw, duurzame renovatie en door toevoeging van appartementen zodat ook de ouderen langer in de wijk kunnen blijven wonen. Door herinrichting van de openbare ruimte is de ‘glans van de karakteristieke volksbuurt’ terug gebracht. De Kolpingstraat is weer het verbindende element van de wijk en daaraan gekoppeld liggen een zestal pleintjes met een eigen karakter. Dit zijn de plekken voor ontmoeting en verblijf, voor het ‘leven op straat’. Zoals dat gaat in de Kolpingbuurt.

Opdrachtgever: Hendriks Bouw en Ontwikkeling
Projectteam: ir. Peter Groot, ir. Martin Neys, Cor Tiemens (MArch), Rudi Koster (MArch)
Adviseurs: Buro Waalbrug
Oplevering: 2019