Havehoeve

Landelijk wonen aan een gemeenschappelijk binnenhof

Scroll voor meer

Vanuit de provinciale regeling “functieverandering Agrarische bebouwing” is een ontwerp gemaakt voor woningen aan de Molen-allee te Loenen. Vanuit het Streekplan is er aangestuurd op een aanééngeschakeld bouwvolume. In dit volume zit een zevental woningen in verschillende prijscategorieën.

Het volume is gerangschikt rondom een gemeenschappelijk hof van waaruit de woningen worden ontsloten. In deze collectieve ruimte wordt geparkeerd en bevinden zich de formele entrees van de woningen. Rondom de buitenzijde van het blok liggen ruim bemeten kavels zodat de woningen zich voornamelijk oriënteren naar de omgeving toe. Deze privé buitenruimten lopen naadloos over in het landschap waarbij er evenwicht is tussen privacy van de bewoner en het open karakter van het omringende landschap. Tussen de bestaande en de nieuwe individuele tuinen is voldoende afstand gecreëerd om de privacy te waarborgen. De erfgrenzen vormen geen visuele barrières in het uitzicht van de woningen en belemmeren niet het aanzicht van het complex in het landschap.

Het gehele volume wordt gekenmerkt door een samensmelting van geabstraheerde vormen uit de agrarische bouwwereld. Zo zijn er een kapschuur, boerderij met wolfseind en een mega-schuur in het knikkende dakvlak te herkennen. Door deze ingreep wordt het grote volume opgedeeld in herkenbare individuele woningen zonder dat het een aaneenrijging van losstaande gebouwen wordt. Deze vormentaal wordt doorgezet in de gevels. Het plan interpreteert landelijk wonen in een modern gebouw die zijn vormentaal ontleent aan de streekeigen kenmerken zonder te vervallen in een “copy-paste” van lokale stijlelementen. Het gebouw heeft een eigen identiteit én voegt zich tegelijkertijd in de omgeving.

De woningen zijn energie-neutraal. Vanuit de opvatting dat de basis goed moet zijn, wordt dit in eerste instantie bereikt door hoogwaardige bouwkundige detaillering en pas in tweede instantie met aanvullende (relatief kostbare) installaties. Zo is de isolatiewaarde van de buitengevels, daken en vloeren uitermate hoog en zijn de kozijnen voorzien van triple-glas. De detaillering is uitvoerig berekend om een zo klein mogelijke lineaire koudebrug (warmte verlies) te realiseren. Het totale energieverbruik is over een jaar genomen gelijk aan nul, hiervoor is aanvullend voorzien in zonnepanelen met hoog rendement en een CO2 gestuurde natuurlijke ventilatie.

Opdrachtgever: Particulier
Projectteam: ir. Peter Groot, ir. Martin-Paul Neys, Cor Tiemens (MArch), Bart van den Hoven
Aannemer: Dijkhof Bouw
Adviseurs: JVZ Adviseurs, TIMAX bouwkundig adviesbureau
Oplevering: 2018