Brede School `t Schrijverke te Luchen (Geldrop-Mierlo)

Openbare basisschool, buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal

Scroll voor meer

Ontwerp Het ontwerp voor de brede school is een frisse, hedendaagse vertaling van oorspronkelijke en streekeigen karakteristieken. Daarvoor putten we uit historische verbindingen van landschap en gebouwen: van oudsher is de aanwezigheid van veel groen en de afwisseling van groen en bebouwing tot in de dorpskern typerend voor Mierlo. De nieuwe brede school verenigt landschap, bouwwerk en duurzaamheid in één markant publiek gebouw.

De plek die de Brede School zal krijgen is bijzonder. Niet alleen vanwege zijn positie bij de entree van de nieuwe wijk, ook in de historie van het landschap is deze plek belangrijk: juist hier kwamen het kerkpad en een van de zijtakken van de Hooidonkse Beek bijeen. Dit is voor ons de aanleiding om te spelen met maat, schaal en karakteristieken van het landschap, het erf en van het gebouw.
Kenmerken, lijnen en structuren van al deze elementen komen in het ontwerp van deze school en zijn (speel) pleinen terug.
De brede school is een relatief grootschalig element in Mierlo. De vertaling van het programma in een hoofdstructuur en ruimtelijke organisatie zou in zijn grondvorm een forse, ongelede massa opleveren, die qua maat niet past in een traditionele gebouwtypologie. Echter, door uit deze massa enkele hoeken te snijden geven we dit volume maat en geleding. Uitgangspunt voor het gebouw is een compositie van een wijds groen dak en baksteen gevels. De hoeken en dakpatio’s zorgen voor een combinatie van kloekheid en herkenbaarheid die duidelijk aansluit bij de lokale schaal.

Daklandschap Het daklandschap geven we vorm met een licht hellend groen zadeldak met een rijke begroeiing. Het dak krijgt een enkele nok, schuin over het pand, wat in het interieur onder de kap een verrassende ruimtelijkheid geeft. De dakhelling is afgestemd op de groeimogelijkheden van de beoogde vegetatie met mossen, sedumsoorten, kruiden en grassen waarin specifieke lokale soorten kunnen terugkomen. De begroeiingsmix is aantrekkelijk voor vlinders, hommels en bijen. Bovendien is de dakhelling zo gekozen dat de begroeiing vanaf ooghoogte te zien is en zo mede de gevel bepaalt.

Opdrachtgever: Gemeente Geldrop-Mierlo
Projectteam: ir. Peter Groot, ir. Martin-Paul Neys, Cor Tiemens (MArch), Daniëlle Bakkes (MArch)
Aannemer: Bouwbedrijf van Gerven
Adviseurs: Bolwerk Weekers - Ingenieursbureau, Boink Project-& Energiemanagement bv, Laride | Hart voor huisvesting, Van de Laak BouwAdvies
Oplevering: 2015
Gebruikers: Openbare basisschool 't Schrijverke, peuterspeelzaalwerk Geldrop-Mierlo, kinderdagverblijf Dolfijn buitenschoolse opvang Just4Kids
Fotografie: Thea van den Heuvel Fotografie