B(H)uis

Kunststof buizen paviljoen

Scroll voor meer

Experiment Door de eeuwen heen hebben architecten kleine bouwwerken gebruikt om te experimenteren met ruimtes van een beperkte vorm, schaal en omvang maar ook om te experimenteren met materiaal en details. Het materiaalonderzoek bij architecten spitst zich, bij gebrek aan goed geoutilleerde onderzoekslaboratoria, toe op potenties van bestaande(bouw-) producten waarbij met name wordt gezocht naar mogelijkheden van oneigenlijk gebruik van materialen. Ons tijdelijk verblijf is zo’n experiment. Kunststof buizen hebben ons geïnspireerd tot ontwerp van een bijzonder object waarin dit materiaal niet langer wordt gezien als een buis maar als een holle bouwsteen. Het materiaalwordt onderzocht op zijn ruimtelijke karakteristieken en ontstijgt zijn standaard toepassing. De transparantie in de langsrichting en de dichte wand in de dwarsrichting bepalen de ruimtelijkheid. Door parallelle stapeling van de buizen als bouwstenen ontstaat een massa die zich vanaf vier zijden als gesloten presenteert maar die, vanafde kopzijden gezien, transparant is. Door uitholling van deze massaontstaat een bijzondere verblijfsruimte die vanaf de kopse kanten wordt voorzien van licht.

Opdrachtgever: Hoogte Twee Architecten
Projectteam: ir. Peter Groot, ir. Martin-Paul Neys, Cor Tiemens (MArch), Rudi Koster (MArch), Bart van den Hoven
Oplevering: 2009
Fotografie: Hoogte Twee Architecten Arnhem